Naše zahrada získala

2. místo v soutěži

Zahrady roku 2012

Přečtěte si
článek
v časopise
Inspirace

Údržba zeleně

Zákazníkům nabízíme profesionální služby údržby zeleně, od sekání trávy až po prořezy stromů a keřů. Naše nabídka je komplexní a pokrývá všechny služby, kterých je při údržbě zeleně třeba. V případě zájmu o některou z našich služeb vám rádi vypracujeme cenovou nabídku.

Sekání trávy, sekání trávníků

Sekání trávníků se sběrem posekané trávy – údržba zeleně vhodná pro reprezentativní trávníky a na zahrady okolo rodinných domů

Výhody:
 • ihned po posekání je trávník vhodný k užívání
Nevýhody:
 • nutnost dodávání hnojiva do trávníků;
 • vysychání trávníků v letním suchém období;
 • nutnost odstraňování a likvidace posekané trávy

Mulčování trávy – způsob údržby zeleně, kdy se posekaná tráva ještě dále rozseká na drobné části, které zapadnou zpět do trávníku; vhodné na běžných trávnících, které nejsou ihned po posekání trávy využívány k dalším činnostem

Výhody:
 • drobně posekaná tráva slouží trávníku jako zdroj živin;
 • zamezení nadměrného vysychání trávníku; 
 • není nutné odstraňovat a likvidovat posekanou trávu;
 • ekonomický, rychlý a jednoduchý způsob údržby zeleně
Nevýhody:
 • nutnost pravidelného a častého udržování trávníku;
 • efekt „zelených nohou“ – drobně nasekaná tráva může ulpívat na botách, nebo nohou uživatelů;

Sekání nepřístupných a přerostlých vegetací

Provzdušňování trávníků

 • proces údržby zeleně, která provzdušněním trávníku umožní lepší přístup vzduchu, vláhy a živin ke kořenům trávy
 • doporučuje se aplikovat zejména před přihnojováním trávníku 

Odmechování trávníků

 • mechům se daří zejména v kyselých půdách
 • mech zabraňuje přístupu živin a vláhy ke kořenům trávy 
 • mechový porost na reprezentativních trávnících nevypadá esteticky
 • údržbu zeleně za účelem odstranění mechu doporučujeme provádět zejména na začátku sezóny 

Chemické odplevelení trávníků

 • nejúčinnější metodou odplevelení trávníku je použití selektivního herbicidu
 • jedná se o chemickou látku, která je schopna hubit odolné dvouděložné plevely v okrasných trávnících, které jsou jednoděložné
 • tento typ údržby zeleně se aplikuje zejména postřikem, optimálně na začátku vegetačního období 

Hnojení trávníků

 • hnojení trávníku zajistí optimální podmínky pro jeho růst, pro svěží zelenou barvu
 • hnojený trávník snáze odolává povětrnostním podmínkám, škůdcům, plísním 

Odvoz a likvidace posekané trávy

 • vlastník trávníku obvykle nedisponuje další plochou, vhodnou pro shromažďování posekané sebrané trávy
 • v rámci služeb údržby zeleně v případě zájmu odvezeme a zlikvidujeme vaši posekanou trávu (neplatí při mulčování) 

Prořezy stromů a keřů

 • pravidelný prořez a tvarování stromů a keřů na začátku a na konci vegetačního období je běžnou službou v rámci komplexní údržby zeleně 

Pavel Běťák - zahradní tvorba Tel. 776 887 987 betak@centrum.cz