Ukázky našich realizací

Pod těmito speciálně tvarovanými platany, které se propojí v živou pergolu je plánovaná dřevěná terasa propojená s interiérem kuchyně.
Zahrada - Vranov u Brna
Zahrada se rozprostírá vějířovitě, ve členitém pozemku, kolem citlivě usazeného nevšedního domu. Zdánlivá "nevýhoda terénu" , tedy, prudkých svahů, se díky zdařilé prvotní vizi, (kterou přinesl zahradní architekt ing.Zdeňek Sendler) proměnila v několik propojených teras, která každá zvlášť nabízela svým uživatelům vlastní specifické využití. Tohoto potenciálu, ve druhé tvůrčí etapě plně využil a ideově zpracoval ateliér PARTERO. Dle vzniklého zadání jsme zrealizovaly celou řadu prací, především : jemná modelace terénu, instalace dřevšných schodů, štěrkové povrchy, výsadby vzrostlých dřevin (největší byl 9m vysoký javor), založení střešní zahrady.
Soukromá zahrada

Pavel Běťák - zahradní tvorba Tel. 776 887 987 betak@centrum.cz