Ukázky našich realizací

"Čajová" zahrádka
Provedené technologie: Zemní práce a modelace terénu, osazení soliterních kamenů včetně osobního výběru v lomu, vydláždění chodníčku žulovými kusy, instalace dřevěných zástěn, instalace vrtaného kamene s řešením vodního odtoku dále do zahrady, instalace rootcontrolu proti expandujícím bambusům, výsadba vzrostlých dřevin, založení trávníku pokládkou travních koberců.
Soukromá zahrada Brno Pisárky II.

Pavel Běťák - zahradní tvorba Tel. 776 887 987 betak@centrum.cz